Ara
Close this search box.

Kıbrıs

Kuzey Kıbrıs'ta Bilişim Ekosistemi

 • Kuzey Kıbrıs teknoloji sektörü gelişme potansiyeline sahip ve çeşitli fırsatlar sunmaktadır.
 • Sektörün son on yılda kazandığı ivme, Yenilikçi Şirketler, Teknoparklar, Hızlandırıcı programlar, Kuluçka merkezleri ve kar amacı gütmeyen girişimler, hem yerel hem de uluslararası pazarlar için inovasyon ve girişimciliğe davetkâr bir ekosistem yaratmaktadır.

Mevzuat

 • Yürürlüğe giren teknopark mevzuatı, sadece üniversiteler bünyesinde teknoparkların kurulmasına olanak tanımaktadır.
 • Kuzey Kıbrıs'taki ekosistem paydaşları, inovasyon ve girişimciliğin teşvik edilmesi politika yapıcılarla birlikte çalışmaya isteklidir.

İnsan Sermayesi ve Mentor Erişimi

 • Yazılım sektörünün ve yenilikçi endüstrilerin büyümesi, gençlerin fırsatlar bulmasını sağlayacaktır.
 • Start-up'lar daha fazla mentorluk programı ve küresel olarak deneyimli mentor ağları arayışındadır.
 • Teknik ve girişimcilik/iş eğitimi programları sunan kapsamlı bir üniversite altyapısı bulunmaktadır.
 • Uluslararası üniversite öğrencilerinin ve iyi eğitimli yerel gençlerin sayısı, adamızı girişimcilik ve yenilikçilik için cazip bir ortam haline getirmektedir.

Operasyonel

 • Start-up'lar, yatırımcılar ve mentorlar arasında sinerji, ortaklık ve etkileşim yaratabilecekleri bir ekosistem arayışındadırlar.
 • Hem girişimcileri hem de yatırımcıları bir araya getirecek iyi tasarlanmış bir teknoloji merkezi, bu değeri sunma konusunda bir araç olacaktır.
 • Yerel piyasanın büyüklüğü ve dokusu, adayı yerel ve küresel şirketler bakımından prototip testi için ideal bir ortam haline getirmektedir.
 • Kuzey Kıbrıs'taki girişimciler güçlü bir melek yatırımcı ağı aramaktadır.
 • Yatırımcıların kapasitesinin geliştirilmesi, yatırımların geleneksel sektörlerden daha yenilikçi sektörlere kaydırılmasına yardımcı olacaktır.

T-Gate Nedir?

 • Ambargosuz teknoloji ihracatına, yurt dışı sermayeye, beyin göçünü durduracak yeni yatırım fırsatlarına, ülkeye teknoloji transferine ve dünyaya açılan kapıdır.
 • Finansmana, globalleşmeye, geleceğin bankacılığına, proje geliştirme fırsatlarına, yeni iş birliklerine ve tasasız hayata açılan kapıdır.
 • Geleceğin yatırım dünyasına, yeni yatırım araçlarına, yatırımcı networküne, nitelikli kobi ve startuplara açılan kapıdır.