Ara
Close this search box.

Stratejik Ortaklarımız

Sistem Global

 • Katma değer yaratmayı hedefleyen firmalara büyüme odaklı profesyonel hizmetler sunan Türkiye'nin en yaygın ve lider danışmanlık şirketidir.
 • Start-up, scale-up ve KOBİler başta olmak üzere Londra, Berlin ve Singapur ofisleri ile firmaların globalleşme alanında kılavuz gemisi olarak hareket eder.
 • Firmaların finansmana erişim stratejilerini tasarlarken vergi, mevzuat, teşvik, fikri mülkiyet gibi kritik tüm noktalarda danışmanlık ve eğitim sağlar.
 • Teknoloji ekosistemindeki gücü ile iş birlikleri, ortak projeler ve inovasyon projelerinde sanayi-KOBİler-girişimler-akademi arasında katalizör görevi üstlenir.

Supercharger Ventures

 • 6+ girişim ağı,
 • 49 mezun girişim,
 • 80k+ sanal öğrenci,
 • 500m USD mezun yatırımı ile
 • #1 Asya hızlandırıcısıdır.
 • T-Gate bünyesinde girişimciler için eğitimler, hızlandırıcı programlar, küreselleşme konuşarında destek sağlamaktadır. Girişimci ve yatırımcılara yönelik etkinlikler üretmektedir.

Kadir Has Üniversitesi

 • 1997 yılında kurulan Kadir Has Üniversitesi, İstanbul Cibali Kampüsünde 5 fakülte, 23 lisans, 25 yüksek lisans ve 13 doktora programı ile faaliyet göstermektedir.
 • Kadir Has Üniversitesi, disiplinlerarası çalışma, yenilikçilik, yaratıcılık, girişimcilik ve üniversite-sektör işbirliği ile tüm paydaşların ortak değer yaratımını teşvik eden bir araştırma kültürünü benimser.
 • Üniversitenin yeni nesil bir araştırma üniversitesi olma vizyonu doğrultusunda, üniversite – sektör eko-sisteminin araştırma, yenilikçilik, teknoloji ve girişimciliğe ilişkin farkındalığını arttırmak ve bu araçları kullanarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak hedeflenmektedir.

KOSGEB

 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş kamu kurumudur.
 • Kurulduğu tarihten Mayıs 2009'a kadar sadece imalat ve üretim sektörlerine destek sağlayan KOSGEB, 5 Mayıs 2009 tarih ve 27219 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5891 sayılı Kanunla birlikte hizmet ve ticaret sektörlerini de kapsamı alanına almıştır.