Stratejik Ortaklarımız

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://t-gate.co/wp-content/uploads/2021/11/Sistem-Global2-2.png

Ana Çözüm OrtağıSistem Global

Katma değer yaratmayı hedefleyen firmalara büyüme odaklı profesyonel hizmetler sunan Türkiye'nin en yaygın ve lider danışmanlık şirketidir.
Start-up, scale-up ve KOBİler başta olmak üzere Londra, Berlin ve Singapur ofisleri ile firmaların globalleşme alanında kılavuz gemisi olarak hareket eder.
Firmaların finansmana erişim stratejilerini tasarlarken vergi, mevzuat, teşvik, fikri mülkiyet gibi kritik tüm noktalarda danışmanlık ve eğitim sağlar.
Teknoloji ekosistemindeki gücü ile iş birlikleri, ortak projeler ve inovasyon projelerinde sanayi-KOBİler-girişimler-akademi arasında katalizör görevi üstlenir.

Supercharger Ventures

6+ girişim ağı,
49 mezun girişim,
80k+ sanal öğrenci,
500m USD mezun yatırımı ile
#1 Asya hızlandırıcısıdır.
T-Gate bünyesinde girişimciler için eğitimler, hızlandırıcı programlar, küreselleşme konuşarında destek sağlamaktadır. Girişimci ve yatırımcılara yönelik etkinlikler üretmektedir.
https://t-gate.co/wp-content/uploads/2021/08/Supercharger-Ventures2-1.png
https://t-gate.co/wp-content/uploads/2021/08/Kadir-Has-Universitesi2.png

Kadir Has Üniversitesi

1997 yılında kurulan Kadir Has Üniversitesi, İstanbul Cibali Kampüsünde 5 fakülte, 23 lisans, 25 yüksek lisans ve 13 doktora programı ile faaliyet göstermektedir.
Kadir Has Üniversitesi, disiplinlerarası çalışma, yenilikçilik, yaratıcılık, girişimcilik ve üniversite-sektör işbirliği ile tüm paydaşların ortak değer yaratımını teşvik eden bir araştırma kültürünü benimser.
Üniversitenin yeni nesil bir araştırma üniversitesi olma vizyonu doğrultusunda, üniversite – sektör eko-sisteminin araştırma, yenilikçilik, teknoloji ve girişimciliğe ilişkin farkındalığını arttırmak ve bu araçları kullanarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak hedeflenmektedir.